Sådan bliver man frimurer

Frimureriet er ikke hemmeligt, men vi kan naturligvis ikke fortælle om vores optagelsesritualer - det ville være som at fortælle slutningen på en god film, inden man går ind og ser den. Men hvordan bliver man frimurer?

Inden vi svarer på hvordan man bliver frimurer, så er der nogle ting du bør være opmærksom på, inden du søger videre.
Der findes meget materiale om frimureri på nettet, og kvaliteten er svingende - fra det tvivlsomme til det direkte usande. Der findes naturligvis også en masse udmærket materiale, men hvis du overvejer at søge optagelse, vil vi på det kraftigste opfordre til, at du ikke prøver at tilegne dig viden om ritualer m.m. - det er kun dig selv, du snyder. Forestil dig, at du skal ind at se en film med en god ven. Lige inden I går ind i biografen, fortæller din ven, hvad filmen slutter med - nu er oplevelsen ødelagt! I stedet vil vi opfordre dig til at kontakte os og deltage i vores informationsmøder - se vores arbejdsplan.

Vinkel og passer er to helt centrale symboler i frimureriet og vel nok også de to symboler de fleste forbinder med frimurere.
Frimurerlogen De Gamle Pligter

Formelle krav for at blive frimurer

For at blive optaget som frimurer i De Gamle Pligter er der 3 formelle krav:

  • Du skal være mand.
  • Du skal være fyldt 21 år.
  • Du skal have et godt omdømme.

Der er ikke noget krav til en specifik religion eller trosretning, men en tro på en guddommelig skaberånd. Noget større end dig selv. Hvad definerer du. Ud over de formelle krav, så følger det, at du ønsker at blive frimurer af ædle årsager. Frimureriet er ikke bare en forening man melder sig ind og ud af. Det er derfor vigtigt for os (og dig) at afdække din motivation for, at søge om optagelse til frimurer.

Hvorfor bliver man frimurer?

"Personlig og åndelig udvikling gennem et sindrigt system af ritualer og symboler" kunne være et svar på spørgsmålet "Hvorfor bliver man frimurer?", men uanset hvor hårdt vi anstrenger os for at give et præcist svar, så vil den enkelte broders motivation og oplevelser i frimureriet altid være forskellige.
Vi har derfor valgt at komme med en række citater fra brødre, for på den måde at give et indtryk af, hvad frimureri er, og hvad frimureriet giver den enkelte broder. Læs mere her.

Hvad vil det sige at være frimurer?

At være frimurer kræver i sagens natur, at man er medlem i en loge. Dette fordrer hos den enkelte, at man har et ønske om åndelig og menneskelig udvikling. At være frimurer, er måske i virkeligheden mere en livsstil og et livssyn, end det er en titel.
Helt lavpraktisk betyder det, at man deltager i logearbejdet hver anden uge i vinterhalvåret (september til april), hvilket er særligt vigtigt de første år efter optagelsen, idet man skal blive fortrolig med ritualer, skikke, fremgangsmåder og traditioner. Mange vil opleve, at de efter optagelsen har flere spørgsmål end før deres optagelse, og en regelmæssig deltagelse i logearbejdet vil give svar på de mange spørgsmål.

 

Hvad koster det at blive frimurer?

Det koster ca. kr. 700,- i kvartalet, at være medlem i frimurerlogen De Gamle Pligter og herudover betales der et gebyr ved optagelsen og hver ny grad. Hertil skal påregnes en omkostning til tøj (kjolesæt, høj hat, skjorte m.m.).
Man har desuden mulighed for at kunne blive medlem af Juleuddelingen af 1867, Broderbåndet og andre velgørende formål, hvilket dog er helt op til den enkelte.

Optagelsesritual

Inden du søger om optagelse vil vi opfordre dig til, at deltage på ét af vores informationsmøder - se her. Herefter indsender du din ansøgning, hvorefter du vil blive kontaktet for det videre forløb forud for optagelsesritualet.
For at blive frimurer skal du have en fadder. En fadder er en slags mentor for dig og han skal også anbefale dig til logen. Din fadder vil guide dig, særligt i din første tid i logen. Hvis du allerede kender en frimurer, vil det være naturligt at du henvender dig til ham. Kender du ikke en frimurer, er du velkommen til at kontakte logen, som så vil finde en fadder til dig.

Hvem er medlem i frimurerlogen?

Frimurerlogen De Gamle Pligter består i dag af ca. 30 brødre i alderen 30-80 år. Hver enkelt broders baggrund og civile stand er vidt forskellig, men fælles er dog vores sindelag og ønsket om menneskelig og åndelig udvikling. Vi mødes i logen hver anden onsdag, og en del brødre deltager der ud over også regelmæssigt i logeaftener hos andre loger. Læs mere om De Gamle Pligter her.

Kan melde sig ud af frimurerlogen?

At blive frimurer er en beslutning for livet. Det er ikke en forening man bare melder sig ind og ud af, men en loge og en orden. Når du først er optaget, kan du ikke vende tilbage. Netop derfor er det vigtigt, at du nøje overvejer, hvad du ønsker at finde i frimureriet.
Når det er sagt, så er det naturligvis muligt at melde sig ud af logen igen.

Her kan du læse mere om frimureri i Johanneslogeforbundet.

Kan kvinder være frimurer?

Ja, kvinder kan også blive frimurer. I Danmark findes der Logen Freja i Roskilde og Logen Lilium i Odense. Begge loger hører under den Kvindelige Storloge af Belgien som blev dannet i 1981. Som andre loger støtter den Kvindelige Storloge af Belgien, og dermed også de to loger i Danmark, et universelt fællesskab baseret på værdier som tolerance, gensidig respekt samt tros- og talefrihed.