Sådan bliver man frimurer

Frimureriet er ikke hemmeligt, men vi kan naturligvis ikke fortælle om vores ritualer - det ville være som at fortælle slutningen på en god film, inden man går ind og ser den. Men hvordan bliver man frimurer?

Inden vi svarer på hvordan man bliver frimurer, så er der nogle ting du bør være opmærksom på, inden du søger videre.
Der findes meget materiale om frimureri på nettet, og kvaliteten er svingende - fra det tvivlsomme til det direkte usande. Der findes naturligvis også en masse udmærket materiale, men hvis du overvejer at søge optagelse, vil vi på det kraftigste opfordre til, at du ikke prøver at tilegne dig viden om ritualer m.m. - det er kun dig selv, du snyder. Forestil dig, at du skal ind at se en film med en god ven. Lige inden I går ind i biografen, fortæller din ven, hvad filmen slutter med - nu er oplevelsen ødelagt! I stedet vil vi opfordre dig til at kontakte os og deltage i vores informationsmøder - se vores arbejdsplan.

Vinkel og passer er to helt centrale symboler i frimureriet og vel nok også de to symboler de fleste forbinder med frimurere.
Frimurerlogen De Gamle Pligter

Formelle krav for at blive frimurer

For at blive optaget som frimurer i De Gamle Pligter er der 4 formelle krav. Du skal:

  • Være en mand.
  • Være fyldt 21 år.
  • Have et godt omdømme.
  • Tro på et højere væsen.

Der er ikke noget krav til en specifik religion eller trosretning, men en tro på et højere væsen. Noget større end dig selv. Hvad definerer du.
Ud over de formelle krav, så følger det, at du ønsker at blive frimurer af ædle årsager. Frimureriet er ikke bare en forening man melder sig ind og ud af. Det er derfor vigtigt for os (og dig) at afdække din motivation for, at søge om optagelse til frimurer.

Fadder

For at blive frimurer, skal du have en fadder. En fadder er en slags mentor som skal anbefale dig til logen, og som vil guide dig, særligt i din første tid i logen.
Hvis du allerede kender en frimurer, vil det være naturligt at du henvender dig til ham. Kender du ikke en frimurer, er du velkommen til at kontakte logen, som så vil finde en fadder til dig.

Frimurer for altid

At blive frimurer er en beslutning for livet. Det er ikke en forening man bare melder sig ind og ud af, men en loge og en orden. Når du først er optaget, kan du ikke vende tilbage. Netop derfor er det vigtigt, at du nøje overvejer, hvad du ønsker at finde i frimureriet. Her kan du læse mere om frimureri i Johanneslogeforbundet.